Predikningar av Oskar Lindén (Page 2)

Älska varandra

Under våren har vi temat ”från ord till handling” – bibeln talar om att vi ska bli ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22) och nu kommer vår missionär Oskar Lindén att predika och avsluta temat med titeln ”älska varandra”.