Predikningar av Oskar Lindén

Missionen i församlingslivet

Gudstjänst 2019-11-24 Oskar Lindén fortsätter att predika på temat ”vi är församling – om församlingslivet” med rubriken ”missionen i församlingslivet”. Vi är församling. Vad det är och vad det innebär – det ska vi prata om i höst! Vi tror att Botkyrka Pingstförsamling har ett uppdrag och en kallelse att nå människor, som lever nära oss…

Ett liv i förändring

Gudstjänst 2019-08-25 Denna söndag får vi välkomna tillbaka familjen Lindén. Oskar, Emma, Isak och Nora har de senaste åren varit församlingens utsända missionärer på Cypern men nu är de hemma. Oskar predikar om ett liv i förändring.

Älska varandra

Under våren har vi temat ”från ord till handling” – bibeln talar om att vi ska bli ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22) och nu kommer vår missionär Oskar Lindén att predika och avsluta temat med titeln ”älska varandra”.