Predikningar av Oskar Lindén

Psalm 96

Gudstjänst 2021-07-25 Denna sommar blir en ”Sommar med psaltaren”. Varje söndag kan du ta del av undervisning om en psalm. Denna söndag predikar Oskar Lindén utifrån Psalm 96.

Sök först hans rike och hans rättfärdighet

Gudstjänst 2021-04-25 Oskar Lindén predikar utifrån Matt 6:33 ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet”. Under 8 söndagar ägnar vi oss åt ”Guds rike”. Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”. Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här

En missionerande församling

Gudstjänst 2020-09-27 Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” vår missionspastor Oskar Lindén predikar med rubriken ”en missionerande församling” Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF

Vandra i sanning & ljus

Gudstjänst 2020-06-14 I bibeln ser vi hur lärljungarna vandrar tillsammans med Jesus. Jesus säger, kom – följ mig! Genom vandringen, genom att dela livet med Jesus, ser och förstår lärljungarna Guds Rikes principer. Hur ser vår vandring med Jesus ut? Denna söndag predikar Oskar Lindén om att vandra med Jesus med titeln ”att vandra i…

Jesus vår herde

Gudstjänst 2020-02-09 Oskar Lindén, församlingens missionär, predikar på temat ”Om Gud” och rubriken ”Jesus vår herde.” Jesus kommer med ett ganska ordentligt påstående till sina lärjungar. Han talar om sig själv som den gode herden och så säger han:”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv,…

Missionen i församlingslivet

Gudstjänst 2019-11-24 Oskar Lindén fortsätter att predika på temat ”vi är församling – om församlingslivet” med rubriken ”missionen i församlingslivet”. Vi är församling. Vad det är och vad det innebär – det ska vi prata om i höst! Vi tror att Botkyrka Pingstförsamling har ett uppdrag och en kallelse att nå människor, som lever nära oss…