Predikningar av Oskar Lindén

En missionerande församling

Gudstjänst 2020-09-27 Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” vår missionspastor Oskar Lindén predikar med rubriken ”en missionerande församling” Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF

Vandra i sanning & ljus

Gudstjänst 2020-06-14 I bibeln ser vi hur lärljungarna vandrar tillsammans med Jesus. Jesus säger, kom – följ mig! Genom vandringen, genom att dela livet med Jesus, ser och förstår lärljungarna Guds Rikes principer. Hur ser vår vandring med Jesus ut? Denna söndag predikar Oskar Lindén om att vandra med Jesus med titeln ”att vandra i…

Jesus vår herde

Gudstjänst 2020-02-09 Oskar Lindén, församlingens missionär, predikar på temat ”Om Gud” och rubriken ”Jesus vår herde.” Jesus kommer med ett ganska ordentligt påstående till sina lärjungar. Han talar om sig själv som den gode herden och så säger han:”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv,…

Missionen i församlingslivet

Gudstjänst 2019-11-24 Oskar Lindén fortsätter att predika på temat ”vi är församling – om församlingslivet” med rubriken ”missionen i församlingslivet”. Vi är församling. Vad det är och vad det innebär – det ska vi prata om i höst! Vi tror att Botkyrka Pingstförsamling har ett uppdrag och en kallelse att nå människor, som lever nära oss…

Ett liv i förändring

Gudstjänst 2019-08-25 Denna söndag får vi välkomna tillbaka familjen Lindén. Oskar, Emma, Isak och Nora har de senaste åren varit församlingens utsända missionärer på Cypern men nu är de hemma. Oskar predikar om ett liv i förändring.

Älska varandra

Under våren har vi temat ”från ord till handling” – bibeln talar om att vi ska bli ”ordets görare, inte bara dess hörare” (Jak. 1:22) och nu kommer vår missionär Oskar Lindén att predika och avsluta temat med titeln ”älska varandra”.