Predikningar av Hans Erik Bylund (Page 4)

Pastor och föreståndare

Fader Vår, Förlåt oss våra skulder…

Gudstjänst 2018-05-30 Vi fortsätter med vår böneskola utifrån Matteus kapitel 6 när Jesus lär sina lärjungar att be och ger dem ett rytm, inte bara för hur man ber utan för hela livet. Denna onsdag handlar undervisningen om förlåt oss våra skulder… Vi vill att våra gudstjänster på onsdagar ska vara en plats där vi…

Att bli uppfylld av Anden

Gudstjänst 2018-05-20 Denna söndag är det pingstdagen – den dagen vi minns då Gud gjorde det Han under lång tid lovat när Han gör sig själv tillgänglig för alla människor när han ger av sin ande – sin egen närvaro över alla som frågar efter den. Under maj är det just detta vi vill lyfta…

Tacksägelse

Gudstjänst 2018-04-29 Än hur våra liv ser ut så har vi alltid anledning att vara tacksamma – vi vill fira gudstjänst på söndag där vi säger tack till Gud! För att Han är den Han är.

Alltings upprättelse

Gudstjänst 2018-04-22   Denna söndag går vi i mål med vårens tema ”Den stora berättelsen” – om hur Gud sedan innan något fanns tänkt, drömt och skrivit något om det stora och om dig och mig. Hans Erik Bylund predikar om ”alltings upprättelse”. När vi ser på hur världen ser ut så ser vi mycket…

Om korset

Gudstjänst 2018-03-25 Vi börjar närma oss upploppet på vår serie ”Den stora berättelsen” som vi haft under våren – och denna söndag predikar Hans Erik om det som hela bibeln pekar på och rör sig mot, det som förändrade allt för hela mänskligheten – om korset. Vårens tema för våra söndagar: ”Den stora berättelsen” Det finns…

Gud väljer ett folk – om Israel

Gudstjänst 2018-03-04 Gud väljer och sluter ett förbund med ett folk. Varför gör Gud det? Vad betyder det idag?  Hans Erik predikar med rubriken ”Gud väljer ett folk – om Israel”. Vårens tema för våra söndagar: ”Den stora berättelsen” Det finns många berättelser och så finns det Den stora berättelsen, Guds berättelse. Vi kommer att…