Predikningar av Hans Erik Bylund

Pastor och föreståndare

Vad händer i världen?

Gudstjänst 2022-04-24 kl 11.00 På söndag startar en ny gudstjänstserie: ”Så älskar Gud världen” Hans Erik Bylund predikar med rubriken ”Vad händer i världen?” Bibelläsningsplanen Så älskar Gud världen hittas genom att klicka här

Låt Gud förhärligas i allt detta

Gudstjänst 2022-03-13 kl 11.00 Vi fortsätter med vårens tema, “Församling 2022”, som ägnas åt 1 Petrusbrevet 4:7-11. Denna söndag predikar Hans Erik Bylund utifrån temat ”Låt Gud förhärligas i allt detta”. Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att klicka här

Tala ord från Gud

Gudstjänst 2022-02-27 kl 11.00 Vi fortsätter med vårens tema, “Församling 2022”, som ägnas åt 1 Petrusbrevet 4:7-11. Denna söndag predikar Hans Erik Bylund, pastor och föreståndare för Botkyrka pingst, utifrån 1 Petrusbrevet 4:11 där det står: “Den som talar skall komma ihåg att han får sina ord från Gud”. Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att…

Framför allt ska ni älska varandra hängivet

Gudstjänst 2022-01-30 kl 10.00 Vi fortsätter vårens tema ”Församling 2022”. Hans Erik Bylund predikar utifrån orden i 1 Petr 4:8, ”Framför allt ska ni älska varandra hängivet”. Varför är kärleken nödvändig i församlingen och på vilket sätt blir kärleken synlig? Bibelläsningsplanen Församling 2022 hittas genom att klicka här