Här kan du ladda ner och läsa nya Pingstnytt!

Arbetet med nya kyrkan står inte stilla

Här skapas ett nytt rum i det som ska bli barnens våning. (Fler bilder längre ned i texten!)

Vi är glada över vår nya kyrka. Men alla kanske inte tänker på att renoveringsarbetet fortfarande pågår. Och det finns chans att vara med!

Barnens gudstjänst har nu flyttat ut från gamla församlingsvåningen och håller till i nya aktivitetshallen. Alla medlemmar har inte haft möjlighet att se den nya hallen, men barnen och deras ledare har installerat sig.

– Det känns jätteroligt att kunna använda aktivitetshallen som gudstjänstlokal, säger barnpastor Helena Hammarberg Waern, som trots ljusa, dammfria lokaler längtar tills när barnens permanenta lokaler är färdigrenoverade.

Barnens gudstjänst hålls tillfälligt i den nya aktivitetshallen.

Gamla församlingsvåningen, med tillhörande våningsplan, ska bli barnens område när allt blir klart. Dit koncentreras nu Veteranernas arbete, den grupp daglediga personer som åtagit sig att genomföra en stor del av renoveringen i gamla delen av kyrkan. Utan deras insats skulle arbetet inte bli klart alls.

– Förra tisdagen var vi tolv personer. Jag tyckte att det liknade tomteverkstaden när jag såg allt flit, säger Pelle Olsson, en av arbetsledarna.

Veteranernas arbete backas upp av ett gäng som jobbar på måndagskvällarna och här finns det plats för fler frivilliga. Man behöver inte vara utbildad hantverkare, men har man hanterat till exempel ett slippapper, en målarpensel eller en spackelspade finns det arbetsuppgifter att göra,

Skicka ett sms till Dag Bohlin 073 397 87 94 eller Markus Rydell 070 754 44 47.

Arbetet pågår fram till julveckan och tar paus över helgerna. Så det är ett bra tillfälle för nya kvällsarbetare att haka på några måndagar under början av december.

Ny chans att bidra

Söndag 4 dec blir det insamling till Nya kyrkan. Årets mål är att amortera 2 miljoner – och vi är på god väg. Hittills har det kommit in 1,75 miljoner. Under en vecka kom det tre stora gåvor på sammanlagt 266 000 kronor.

Om du inte är i kyrkan 4 dec kan du swisha på 123 132 53 23, märk ”Nya kyrkan”.


Vi välkomnar vår nya pastor Maria Furusand

Maria och Sebastian Furusand, Tullingebor sedan tolv år.

Redan denna vecka (v 35) är vår nya pastor Maria Furusand, 44 år och boende i Tullinge, i tjänst.

Hur känns det?

– Jättebra! Det är spännande med ett nytt sammanhang. Det är mycket att ta in, nya kontakter, nya nätverk och nya relationer.

– Vilket fint bemötande vi fick på församlingslägret, säger hon.

Hon och maken Sebastian fick möta fler än vad hon kan lova att minnas namnet på. Men hon uppskattade tonen och den varma gemenskap som hon uppfattade både i gudstjänsten och i övrigt.

Undervisning och ledarutveckling har pekats ut som ditt huvudområde?

– Ja, och även föräldrakontakter. Vi kommer väl att sätta oss ned Miguel, Hans Erik och jag och prata ihop oss om hur våra olika gåvor kan samverka.

Maria har nyligen slutat som pastor i Folkungakyrkan på Söder, en EFK-församling, efter tolv år. Innan dess arbetade hon bland annat som förskolechef i Örebro. Några stora teologiska skillnader mellan EFK och Pingst ser hon inte.

– Det handlar mest om olika människor och olika nätverk.

Inte heller tycker hon att det är ett drastiskt steg att byta från en kyrka på Söder till Botkyrka, trots skilda sociala strukturer.

– Vi har bott i Tullinge tolv år så familjens liv har varit här, och jag älskar Botkyrka. Vi har vänner i Alby och är där ofta så jag tycker jag känner den delen av kommunen också. Att göra Tullinge till egen kommun, som ett parti vill, det vill inte jag. Jag gillar spretigheten i Botkyrka. Det går aldrig att förutsätta att alla andra har mitt sätt att vara.

– Det finns ju sociala skillnader på Söder också, fast utsattheten ser lite annorlunda ut där.

Trots god kunskap om Botkyrka insåg hon helt nyligen att det finns guldkorn hon missat, nämligen när en vän tog henne med till vackra Sturehovs slott.

Varför blev du pastor?

– Det har funnits i mig sedan jag var barn. Mina stora förebild hette Gunnar och var pastor i min hemförsamling i Lidköping. Jag lekte pastor, döpte mina Barbiedockor och delade ut nattvard. Så det var pastor eller lärare som gällde som yrkesval.

Nu utbildar du blivande pastorer på ALT, vad är det viktigaste att de får med sig?

– Vi försöker hela tiden se till att det teoretiska på skolan landar i det praktiska i en församling, förena teori och praktik alltså.

Det sägs att det är pastorsbrist, finns det hopp?

– Vi har en liten årskurs 1 detta år, kanske beror det på pandemin. Men visst finns hopp!

Vilka utmaningar skulle du säga att kristenheten står inför?

– Det finns många sådana. Men det viktigaste är att människor förstår att de behöver Jesus i sina liv, att göra evangeliet synligt.

På församlingslägret fick hon en uppmaning att se fem år framåt, något hon funderat en del på sedan dess.

– När vi flyttade till Tullinge fick vi höra att det bor så många kristna där. Men vi undrade efter ett tag ”var är de?”. Våra barn var de enda kristna i sina klasser. Jag tror den stora utmaningen är att synliggöra oss mer. Botkyrkaborna ska veta vad det är för kyrka de ser på höjden ovanför pendeltågsstationen. Och att vi blir en lokal samhällsaktör.

Intervju: Hasse Boström

Fakta:

Maria Furusand, 44.

Radhus i Tullinge.

Familj: Maken Sebastian och tre tonårsbarn.

Älskar husvagnssemester, att springa, laga mat och göra det trivsamt för människor omkring henne.

Studieledare på pastorsutbildningen ALT (40%), pastor i Botkyrka pingst (60%).


Tuna Matar berättade vid en samling i Pingstkyrkan Tumba om hur vår samarbetspartner arbetar i Libanon och Syrien.

”Vi vill ge framtidstro mitt i mörkret”

(2022-05-24)

– Vår rädsla försvann när vi började se muslimer som de människor de är.

Så berättar Tuna Matar, en av ledarna för Triumph Mercy, vår samarbetspartner i Libanon och Syrien.

Vid ett missionsmöte (22 maj) ger hon en snabb historik om hur allt växte fram, från tillfället 2006 när den lilla gruppen på fyra personer upplevde en spontan reaktion av rädsla då Hizbollahs inflytande i Libanon stärktes. Men när rädslan släppte och de själva förvandlades började de arbeta bland muslimer.

– Vi bars inte av stora visioner, men Gud hade sina vägar och ledde oss framåt, säger Tuna.

När inbördeskriget i Syrien startade var deras reaktion från början densamma, att känna rädsla. Syrierna var ju fienderna.

– Men Gud hade en annan plan och han sa ”Gå!”. Och när vi började besöka flyktinglägren och se hur de levde förändrades våra hjärtan.

Gud sände bland annat till dem en tysk lärarutbildare som bott i Syrien i 30 år och som blev en viktig person i det skolarbete som startade i lägren.

Så kom den stora explosionen i Beiruts hamn 2020 och som drabbat ett redan hårt prövat land ytterligare. Arbetet fick delvis annan inriktning och man har hittills hjälpt 700 familjer som fick sina hem förstörda. Att leva i Beirut i dag – en gång en av Mellanösterns vackraste plaster – är svårt, ständiga avbrott på el och svårt med mat, arbete med mera.

Organisationen har vuxit rejält från gruppen på fyra personer och har nu ekonomiskt stöd från flera håll och många volontärer engagerade. Det finns tre center i Beirut och ett i ett flyktingläger i Syrien plus ett traumacenter och en församling. De når 800 barn med undervisning och aktiviteter av alla slag. Man erbjuder sport, konst, dans, hantverk, musik och så vidare.

– Vi ville ge dem drömmar för framtiden, för det är vad de saknar allra mest.

Tuna Matar berättar också att man tar alla tillfällen att fira, små och stora tillfällen. Att skapa ljus i mörkret, ge hopp, det vill man förmedla.  Det ger också möjlighet att introducera Honom som är ljuset, Jesus. Och många kommer till tro.

– Vi lever i väckelse i Mellanöstern, säger Tuna Matar.

– Det här har inte skett för att vi är smarta, duktiga och strategiska utan för att Gud använder dem som säger ja.

Hasse Boström


Bra ekonomisk inledning av 2022

2022-05-24

Församlingens medlemmar visar fortsatt stor ekonomisk omsorg om den gemenskap de tillhör. Under årets fyra första månader gavs 1 640 tkr (tusen kronor) till verksamheten, väldigt nära den målsättning som sattes upp för året. Gåvorna sjönk något under april månad i jämförelse med januari-mars.

Gåvorna till Nya kyrkan uppgick under första tertialet till 815 tkr, vilket är nästan 150 tkr mer än vår målsättning. De totala gåvorna under årets fyra första månader uppgick alltså till 2 455 tkr. Dessutom har 75 tkr samlats in för Ukraina.

Kostnaderna följer i stort sett budget, och församlingen har ett överskott på drygt 600 tkr för perioden, efter räntor och preliminära avskrivningar. Överskottet beror på insamlingarna till Nya kyrkan, och är avsedda att användas för amortering på fastighetslånen.

Den totala fasstighetsskulden är drygt 22 miljoner kronor, varav 13 i bank och resterande i form av räntefria lån från medlemmar.

Claes Waern, kassör

Beslut på Församlingsforum:

Utökad budget för personal

2022-05-24

På senaste Församlingsforum (to 19 maj) beslutades att öka personalbudgeten med en halvtid. Det kan underlätta att rekrytera en administratör.

Beslutet var att öka budgetutrymmet motsvarande en tjänst på 50 procent. Tjänsten som administratör/ekonom har varit vakant sedan förra sommaren och har dels uppehållits av vår kassör på ideell bas och dels av pastorsteamet. Det senare betyder att teamet får ägna del av sin tid åt administration istället för sina huvuduppgifter.

På mötet nämndes att en slags riktlinje inom Pingst har varit en anställd per 100 medlemmar. Vår församling har 630 medlemmar och cirka 300 som regelbundet deltar i vår verksamhet utan att vara medlemmar. Före pandemin hade vi fem heltidstjänster, fördelade på flera personer. Nu har vi motsvarande fyra heltidstjänster, men kan alltså med torsdagens beslut kunna gå upp till fem.

Behovet av förstärkning i teamet handlar främst om ekonom/administratör, men också verksamheten i stort, exempelvis ungdom. Men rekrytering av administratör är inte lätt och det kan dröja en bit in på hösten innan den tjänsten blir tillsatt.

På mötet fanns ett stort stöd för beslutet att stärka personalbudgeten.

Uthyrning av lokaler på prov

(2022-05-24)

I höst startar ett försök med uthyrning av våra nybyggda och nyrenoverade lokaler.

– Ryktet har spridit sig om att vi har bra lokaler, berättade Camilla Halzius på Församlingsforum. Hon är vice ordförande i styrelsen har utrett frågan under våren.

Uthyrningen gäller kyrksalen och nya församlingsvåningen och gäller till en början en vardag i veckan, på dagtid.  Skälen till att hyra ut är flera. Lokalerna står tomma under många timmar, uthyrning skulle inte störa vår vanliga verksamhet men ge extra inkomster.

Kunderna kan vara skolor, kommunala instanser eller liknande. Man ska dela vår värdegrund och vi kommer inte att hyra ut till politiska eller religiösa organisationer.

Privatpersoner kan inte hyra, men våra egna medlemmar har möjlighet att låna cafévåningen mot en frivillig gåva.


Tidigare artiklar:

(2022-03-29)

Vi förbereder för Ukraina-flyktingar

Om drygt en månad kan nya aktivitetshallen bli akutboende för Ukrainaflyktingar.

Fastighetsgruppen har prioriterat arbetet med hallen och hoppas att den är klar i slutet av april. Om kommunen är snabba med att besiktiga och godkänna lokalen skulle den kunna användas i början av maj.

Jonas Wilnerzon, ordförande i sociala rådet, berättar att församlingen hittills inte fått någon konkret förfrågan från Botkyrka kommunen om att ordna platser. Rådet samordnar församlingens insatser för flyktingar från Ukraina.

– Två-tre personer om dagen har hört av sig till oss senaste tiden för att erbjuda hjälp, berättar Jonas. Ungefär hälften har boende att erbjuda. Det handlar mest om rum i det egna boendet men också ett Attefallshus.

Utöver dem som anmält att de har plats för boende har människor meddelat att de kan hjälpa till praktiskt i kyrkan, om det blir aktuellt med övernattningar eller annan praktisk hjälp i våra lokaler.

Pär Hammarberg Waern deltar varje vecka i ett möte med Botkyrka kommun och blir uppdaterad om läget. Hittills har trycket inte varit så stort men så står vi också bara i början av det som kan bli en stor flyktingvåg.

– Vi bör nog ställa in oss på att behoven kan bli enorma, säger Jonas. Så man får gärna fortsätta att höra av sig och erbjuda hjälp.

Via privata kontakter har rådet redan fått in förfrågningar om boende och under veckan har man satt igång arbetet med att fördela de behövande på passande boenden.

Jonas berättar att vi i nuläget inte samlar in kläder. Både vår Second Hand-butik och Hela människan kan dela ut presentkort till kläder i respektive butiker.

För några veckor sedan samlades det in 114 000 kronor i stöd till Ukraina, pengar som har förmedlats via PMU till lokala hjälpprojekt. Gåvor har fortsatt att komma in och ytterligare 9 000 kronor kommer att skickas inom kort.

Den som vill bidra med praktiskt arbete eller erbjuda boende kan kontakta socialaradet@botkyrkapingst.se.


114 000 insamlat för nödhjälp till Ukraina

Pingstkyrkan i Tumba och dess Second Hand-butik i Alby har idag (1 mars) skickat 113 639 kronor till hjälp för Ukrainas utsatta befolkning.

PMU, pingströrelsens biståndsverksamhet, har startat en insamling med anledning av Rysslands militära invasion av Ukraina. Second Hand-butiken i Alby, som Pingstkyrkan driver i samarbete med PMU, bidrog snabbt med 50 000 kronor. I helgens gudstjänst i Tumba, samt de senaste dagarna, har ytterligare över 60 000 samlats in, och som nu gått vidare till nödhjälp.

”Genom PMU:s nätverk har vi möjlighet att stötta människor som nu drabbas. Behoven är stora och befaras bli enorma” skriver PMU på sin hemsida.

FN har varnat för de humanitära konsekvenserna och hittills har ungefär en halv miljon människor flytt landet.


På väg att skapa kontakter

Med stor entusiasm packar Lili-Ann Karppinen och hennes man Kari matkassarna med kaffe och färdiga smörgåsar för att gå ned till Tumba centrum och möta människor.

Att skaran just denna tisdag är decimerad, bland annat på grund av Corona, hindrar inte. Paret Kaj och Ingela Fjellving, med stor erfarenhet av att skapa nya möten med människor, finns med. Och fler behövs inte visar det sig, för de knyter snabbt kontakter vid centrum.

De här kontaktskapande utflykterna i LP-verksamhetens regi har pågått i några veckor. Tidigare fanns kontaktträffarna i Second Hand-butiken i Alby. Men nu har fokus flyttats till Tumba, bland annat med ambitionen att inom kort öppna upp för kontaktträffar just i församlingsvåningen tisdagar mellan 11 och 13.

– Så fort restriktioner släpps kör vi igång kontaktträffarna. Vi tror på februari, säger Lili-Ann. Hon säger också att fler personer behövs när LP-kontakten väl öppnas. Både att hjälpa till i köket och som förebedjare.

LP-verksamheten har under 63 år varit ett av pingströrelsens viktigaste sociala projekt, inriktad på missbruks- och beroendevård av olika slag. Inte minst arbetet mot drog- och alkoholberoende har varit banbrytande i Sverige. Men människor har inte ”bara” blivit fria från ett beroende. Många har också mött Jesus och fått ett helt nytt liv.

Lili-Ann Karppinen har inom LP-verksamheten titeln ”verksamhetsutvecklare, evangelist” och projektet i Tumba ingår i satsningen ”GåutNu”.


”Labib arbetade med och älskade alla folkgrupper”

Vår käre vän och medarbetare i Guds rike, Labib Madanat, har gått bort. Han avled den 15 november, vid 57 års ålder efter en hjärtinfarkt under en missionsresa till Bagdad i Irak.

Labib upplevde tidigt Guds kallelse att tjäna i Jerusalem. Han bodde sida vid sida med israeliska judar och lärde sig hebreiska för att bättre förstå sin omgivning. Hans hängivna verksamhet att tjäna både muslimska och judiska grannar blev snart känd och han blev en del av ledningen för alliansförsamlingen i Jerusalem.

År 1993 blev Labib verkställande direktör för Palestinska bibelsällskapet. Hans motto var: ”att leva och ge, att tjäna och förkunna Guds Ord”. Under de följande fjorton åren fick han vara med om att det palestinska bibelsällskapet växte från tre medarbetare till över trettio. Dessa tjänstgjorde på en mängd olika platser i östra Jerusalem, Gaza och på Västbanken.  Madanats roll som chef för Palestinska bibelsällskapet (PBS) och senare samordnare för alla bibelsällskap i det heliga landet (Israel och de palestinska områdena) gav honom en plattform för att leva ut evangeliet i en polariserad region. ”Det finns människor i världen som arbetar och hjälper olika grupper men inte alltid har en kärlek till dessa människor”, skrev Daoud Kuttab, sekreterare i Jordaniens evangeliska råd. ”Så var inte Labib. Han älskade verkligen alla han kom i kontakt med, araber eller utlänningar, palestinier eller israeler, irakiska shiiter eller sunnimuslimer, berber från Nordafrika eller kurder i Irbil.”

Labib fortsatte att samordna de tre bibelsällskapen i Israel och de palestinska områdena till 2017. Därefter flyttade han med familjen till Jordanien och arbetade med American Bible Society i Amman fram till sin död.

Labib blev känd för Botkyrka pingstförsamling i mitten av 90-talet då vi gick in i ett bibelspridningsprojekt i Jerusalem och därefter flera bistånds- och utvecklingsprojekt på Västbanken tillsammans med PMU. Han ledde den förändringsprocess som bibelsällskapet genomgick från att i huvudsak ha varit en bokhandel till att bli en aktiv samhällsaktör med ett starkt utåtriktat och framgångsrikt arbete såväl evangeliskt som socialt.

Vi lärde känna Labib som en visionär, med drömmar om att nå hela Jerusalem och Västbanken med evangelium och att förbättra situationen för alla de människor som bor där. Hans vision inbegrep också Gaza. Han hade en blick för vad som skedde i hela Mellanöstern och Nordafrika. På det praktiska planet ledde han utvecklingsprojekt med alla bibelsällskap i hela Mellanöstern och Nordafrika. Labib blev en mentor för svensk pingstmission i det arbete som vi samarbetade om i regionen. Med sin klara analytiska blick, sin kulturella kompetens, sitt rättframma och ödmjuka sätt kom han att bli en viktig person för svensk pingstmission och för Botkyrka pingstförsamling. Hans uppfriskande humor gjorde att det alltid var lätt att samarbeta med honom.

Det är med värme vi minns vännen Labib, för vad han har betytt för oss som svensk pingströrelse, som församling i Botkyrka och för oss som personligen fick möta honom i Jerusalem och när han besökte Sverige.

Han efterlämnar hustrun Carolyn och deras fem gemensamma barn, Matthew, Katie, Rami, Jad, och Timmy, sin mor och fyra syskon med familjer i Jordanien.

Våra tankar går till Carolyn, barnen och hela familjen.

Dick Lindberg


Vi sprängde 10-miljonersvallen!

Insamlingarna under 2021 landar på 10,5 miljoner kronor. Drygt 4,4 miljoner till verksamhetskassan och drygt 6 miljoner till Nya kyrkan.

Sammanlagt under de senaste åren har det kommit in cirka 15 miljoner till kyrkbygget. På senaste Församlingsforum konstaterades också att prognoserna pekar på en sammanlagd byggkostnad på 34,5 miljoner och att vi troligen behöver ta 14 miljoner i anspråk för banklån.

– Vårt långsiktiga mål bör vara en helt skuldfri kyrka, säger styrelsens ordförande Mikael Ahlstedt.

På Församlingsforum 20 januari klubbades budgeten för 2022.

Trots stora ekonomiska satsningar på Nya kyrkan under de senaste åren går en cirka 20 procent av budgeten i vår verksamhetskassa till satsningar utomlands. Det handlar om drygt en miljon kronor av budgeten på cirka 5 miljoner kronor som satsas i bistånd och missionsarbete.

Vi samlar in pengar i två kassor: Verksamhet och Framtidens kyrka/Nya kyrkan. Det beslutade insamlingsmålet 2022 för Verksamhetskassan är 5 miljoner kronor samt 2 miljoner för Nya kyrkan.

Den största kostnaden är personal. Vi har sex anställda, fördelade på fyra heltidstjänster plus en missionär. Det är egentligen färre än planerat, eftersom tjänsten som ekonom/administratör är vakant. Den blir förhoppningsvis tillsatt under andra halvåret 2022.

Den näst största posten är den med rubriken Mission. I det ryms projekt som Socialt arbete i Turkiet, Katastrofhjälp i Libanon/Syrien, Kvinnokonferens i Kenya, Alfabetisering i Indien, med mera.

Församlingens projekt i samarbete med PMU är följande:

– Palestina: Påverkan för samhällsutveckling.

– Kenya: Fredsarbete och försörjning – Pokot/Turkana. Mot kvinnlig omskärelse.

– Ramallah: Ökat medborgarengagemang.

– Egypten. Utbildning och barns rättigheter.

Intressant med PMU-projekten är också att våra insatser växer rejält. I Sida-finansierade projekt fyller staten på med 90 procent av kostnaden.