Här presentera vi nyhetsartiklar ur kommande eller redan publicerade församlingsblad, Pingstnytt.


Aktuellt just nu:

  • Vi förbereder för Ukraina-flyktingar
  • 114 000 insamlat till Ukraina
  • På väg att skapa kontakter
  • Labib arbetade med och älskade alla folkgrupper
  • Vi sprängde 10-miljonersvallen

Vi förbereder för Ukraina-flyktingar

(2022-03-29)

Om drygt en månad kan nya aktivitetshallen bli akutboende för Ukrainaflyktingar.

Fastighetsgruppen har prioriterat arbetet med hallen och hoppas att den är klar i slutet av april. Om kommunen är snabba med att besiktiga och godkänna lokalen skulle den kunna användas i början av maj.

Jonas Wilnerzon, ordförande i sociala rådet, berättar att församlingen hittills inte fått någon konkret förfrågan från Botkyrka kommunen om att ordna platser. Rådet samordnar församlingens insatser för flyktingar från Ukraina.

– Två-tre personer om dagen har hört av sig till oss senaste tiden för att erbjuda hjälp, berättar Jonas. Ungefär hälften har boende att erbjuda. Det handlar mest om rum i det egna boendet men också ett Attefallshus.

Utöver dem som anmält att de har plats för boende har människor meddelat att de kan hjälpa till praktiskt i kyrkan, om det blir aktuellt med övernattningar eller annan praktisk hjälp i våra lokaler.

Pär Hammarberg Waern deltar varje vecka i ett möte med Botkyrka kommun och blir uppdaterad om läget. Hittills har trycket inte varit så stort men så står vi också bara i början av det som kan bli en stor flyktingvåg.

– Vi bör nog ställa in oss på att behoven kan bli enorma, säger Jonas. Så man får gärna fortsätta att höra av sig och erbjuda hjälp.

Via privata kontakter har rådet redan fått in förfrågningar om boende och under veckan har man satt igång arbetet med att fördela de behövande på passande boenden.

Jonas berättar att vi i nuläget inte samlar in kläder. Både vår Second Hand-butik och Hela människan kan dela ut presentkort till kläder i respektive butiker.

För några veckor sedan samlades det in 114 000 kronor i stöd till Ukraina, pengar som har förmedlats via PMU till lokala hjälpprojekt. Gåvor har fortsatt att komma in och ytterligare 9 000 kronor kommer att skickas inom kort.

Den som vill bidra med praktiskt arbete eller erbjuda boende kan kontakta socialaradet@botkyrkapingst.se.


114 000 insamlat för nödhjälp till Ukraina

Pingstkyrkan i Tumba och dess Second Hand-butik i Alby har idag (1 mars) skickat 113 639 kronor till hjälp för Ukrainas utsatta befolkning.

PMU, pingströrelsens biståndsverksamhet, har startat en insamling med anledning av Rysslands militära invasion av Ukraina. Second Hand-butiken i Alby, som Pingstkyrkan driver i samarbete med PMU, bidrog snabbt med 50 000 kronor. I helgens gudstjänst i Tumba, samt de senaste dagarna, har ytterligare över 60 000 samlats in, och som nu gått vidare till nödhjälp.

”Genom PMU:s nätverk har vi möjlighet att stötta människor som nu drabbas. Behoven är stora och befaras bli enorma” skriver PMU på sin hemsida.

FN har varnat för de humanitära konsekvenserna och hittills har ungefär en halv miljon människor flytt landet.


På väg att skapa kontakter

Med stor entusiasm packar Lili-Ann Karppinen och hennes man Kari matkassarna med kaffe och färdiga smörgåsar för att gå ned till Tumba centrum och möta människor.

Att skaran just denna tisdag är decimerad, bland annat på grund av Corona, hindrar inte. Paret Kaj och Ingela Fjellving, med stor erfarenhet av att skapa nya möten med människor, finns med. Och fler behövs inte visar det sig, för de knyter snabbt kontakter vid centrum.

De här kontaktskapande utflykterna i LP-verksamhetens regi har pågått i några veckor. Tidigare fanns kontaktträffarna i Second Hand-butiken i Alby. Men nu har fokus flyttats till Tumba, bland annat med ambitionen att inom kort öppna upp för kontaktträffar just i församlingsvåningen tisdagar mellan 11 och 13.

– Så fort restriktioner släpps kör vi igång kontaktträffarna. Vi tror på februari, säger Lili-Ann. Hon säger också att fler personer behövs när LP-kontakten väl öppnas. Både att hjälpa till i köket och som förebedjare.

LP-verksamheten har under 63 år varit ett av pingströrelsens viktigaste sociala projekt, inriktad på missbruks- och beroendevård av olika slag. Inte minst arbetet mot drog- och alkoholberoende har varit banbrytande i Sverige. Men människor har inte ”bara” blivit fria från ett beroende. Många har också mött Jesus och fått ett helt nytt liv.

Lili-Ann Karppinen har inom LP-verksamheten titeln ”verksamhetsutvecklare, evangelist” och projektet i Tumba ingår i satsningen ”GåutNu”.


”Labib arbetade med och älskade alla folkgrupper”

Vår käre vän och medarbetare i Guds rike, Labib Madanat, har gått bort. Han avled den 15 november, vid 57 års ålder efter en hjärtinfarkt under en missionsresa till Bagdad i Irak.

Labib upplevde tidigt Guds kallelse att tjäna i Jerusalem. Han bodde sida vid sida med israeliska judar och lärde sig hebreiska för att bättre förstå sin omgivning. Hans hängivna verksamhet att tjäna både muslimska och judiska grannar blev snart känd och han blev en del av ledningen för alliansförsamlingen i Jerusalem.

År 1993 blev Labib verkställande direktör för Palestinska bibelsällskapet. Hans motto var: ”att leva och ge, att tjäna och förkunna Guds Ord”. Under de följande fjorton åren fick han vara med om att det palestinska bibelsällskapet växte från tre medarbetare till över trettio. Dessa tjänstgjorde på en mängd olika platser i östra Jerusalem, Gaza och på Västbanken.  Madanats roll som chef för Palestinska bibelsällskapet (PBS) och senare samordnare för alla bibelsällskap i det heliga landet (Israel och de palestinska områdena) gav honom en plattform för att leva ut evangeliet i en polariserad region. ”Det finns människor i världen som arbetar och hjälper olika grupper men inte alltid har en kärlek till dessa människor”, skrev Daoud Kuttab, sekreterare i Jordaniens evangeliska råd. ”Så var inte Labib. Han älskade verkligen alla han kom i kontakt med, araber eller utlänningar, palestinier eller israeler, irakiska shiiter eller sunnimuslimer, berber från Nordafrika eller kurder i Irbil.”

Labib fortsatte att samordna de tre bibelsällskapen i Israel och de palestinska områdena till 2017. Därefter flyttade han med familjen till Jordanien och arbetade med American Bible Society i Amman fram till sin död.

Labib blev känd för Botkyrka pingstförsamling i mitten av 90-talet då vi gick in i ett bibelspridningsprojekt i Jerusalem och därefter flera bistånds- och utvecklingsprojekt på Västbanken tillsammans med PMU. Han ledde den förändringsprocess som bibelsällskapet genomgick från att i huvudsak ha varit en bokhandel till att bli en aktiv samhällsaktör med ett starkt utåtriktat och framgångsrikt arbete såväl evangeliskt som socialt.

Vi lärde känna Labib som en visionär, med drömmar om att nå hela Jerusalem och Västbanken med evangelium och att förbättra situationen för alla de människor som bor där. Hans vision inbegrep också Gaza. Han hade en blick för vad som skedde i hela Mellanöstern och Nordafrika. På det praktiska planet ledde han utvecklingsprojekt med alla bibelsällskap i hela Mellanöstern och Nordafrika. Labib blev en mentor för svensk pingstmission i det arbete som vi samarbetade om i regionen. Med sin klara analytiska blick, sin kulturella kompetens, sitt rättframma och ödmjuka sätt kom han att bli en viktig person för svensk pingstmission och för Botkyrka pingstförsamling. Hans uppfriskande humor gjorde att det alltid var lätt att samarbeta med honom.

Det är med värme vi minns vännen Labib, för vad han har betytt för oss som svensk pingströrelse, som församling i Botkyrka och för oss som personligen fick möta honom i Jerusalem och när han besökte Sverige.

Han efterlämnar hustrun Carolyn och deras fem gemensamma barn, Matthew, Katie, Rami, Jad, och Timmy, sin mor och fyra syskon med familjer i Jordanien.

Våra tankar går till Carolyn, barnen och hela familjen.

Dick Lindberg


Vi sprängde 10-miljonersvallen!

Insamlingarna under 2021 landar på 10,5 miljoner kronor. Drygt 4,4 miljoner till verksamhetskassan och drygt 6 miljoner till Nya kyrkan.

Sammanlagt under de senaste åren har det kommit in cirka 15 miljoner till kyrkbygget. På senaste Församlingsforum konstaterades också att prognoserna pekar på en sammanlagd byggkostnad på 34,5 miljoner och att vi troligen behöver ta 14 miljoner i anspråk för banklån.

– Vårt långsiktiga mål bör vara en helt skuldfri kyrka, säger styrelsens ordförande Mikael Ahlstedt.

På Församlingsforum 20 januari klubbades budgeten för 2022.

Trots stora ekonomiska satsningar på Nya kyrkan under de senaste åren går en cirka 20 procent av budgeten i vår verksamhetskassa till satsningar utomlands. Det handlar om drygt en miljon kronor av budgeten på cirka 5 miljoner kronor som satsas i bistånd och missionsarbete.

Vi samlar in pengar i två kassor: Verksamhet och Framtidens kyrka/Nya kyrkan. Det beslutade insamlingsmålet 2022 för Verksamhetskassan är 5 miljoner kronor samt 2 miljoner för Nya kyrkan.

Den största kostnaden är personal. Vi har sex anställda, fördelade på fyra heltidstjänster plus en missionär. Det är egentligen färre än planerat, eftersom tjänsten som ekonom/administratör är vakant. Den blir förhoppningsvis tillsatt under andra halvåret 2022.

Den näst största posten är den med rubriken Mission. I det ryms projekt som Socialt arbete i Turkiet, Katastrofhjälp i Libanon/Syrien, Kvinnokonferens i Kenya, Alfabetisering i Indien, med mera.

Församlingens projekt i samarbete med PMU är följande:

– Palestina: Påverkan för samhällsutveckling.

– Kenya: Fredsarbete och försörjning – Pokot/Turkana. Mot kvinnlig omskärelse.

– Ramallah: Ökat medborgarengagemang.

– Egypten. Utbildning och barns rättigheter.

Intressant med PMU-projekten är också att våra insatser växer rejält. I Sida-finansierade projekt fyller staten på med 90 procent av kostnaden.