Caféträff

Dela detta via

Caféträffar onsdagar kl 13.00 ojämna veckor i Pingstkyrkans församlingsvåning
Vi dricker kaffe med fikabröd och får lyssna till intressanta gäster.

12 september
”Drömmen som blev verklighet i Loki”
Birgitta och Kea Arnlund

26 september
”Lanthandlarens pojke som blev missionär”
Lars-Erik Jansson

10 oktober
”Med Guds nåd och mycket envishet
– att komma tillbaka efter tre stroke”
Sten-Gunnar Hedin intervjuas av Claes Waern

24 oktober
”Skandinaviska turistkyrkan på Kanarieöarna
– en välsignad verksamhet för många”
Gun-Britt Olofsson och Monica Winerdal visar bilder och
berättar, Eva och Alvar Almqvist deltar med sång

7 november
”Jesus befriaren”
Lili-Ann Karppinen från LP-verksamheten

21 november
”På trosresor från Nairobi till Loki”

Agneta Palm och Maud Andersson
5 december
Jullunch – Anmälan