Vision

Vår dröm och inriktning för vår församling har vi formulerat så här: ”Vi vill se människor komma till tro och att vi tillsammans växer i vår tro.”

Vi har 6st fokusområden:

Gud – Vi vill vara en gudscentrerad församling där vi har vår glädje i Gud.

Grannen – Församlingen finns inte till för sin egen skull, utan för andras. Vår uppgift är att visa våra medmänniskor (grannen) Guds kärlek i ord och handling

Gudstjänst – Gudstjänsten är veckans höjdpunkt där vi möts i alla åldrar och från olika bakgrunder för att lovsjunga Gud och lyssna till hans ord. Vi vill ha levande gudstjänster dit det är naturligt och självklart för alla medlemmar att gå och även ta med sina vänner.

Generationer – Vi drömmer om en församling för alla generationer!

Gåvoupptäckande – Gud ger oss gåvor/förmågor så att vi tillsammans kan vara med och bygga upp varandra och församlingen (1 Kor 12, 1 Petr 4:10). Hur tar vi vara på och ger utrymme för dessa gåvor?

Gemenskap-  Vi tror att alla människor behöver det stora och det lilla. Den stora gemenskapen, där man är del av något större än en själv, och den lilla  Därför är en nyckel till församlingens utveckling våra smågrupper – det vi kallar husförsamling. Där får nya människor komma in i en gemenskap. Där blir församlingslivet konkret, genom att vi delar livet med varandra. Där kan vi träna oss i att använda andliga gåvor. Där kan vi växa i tro.

Globalt engagemang – Uppdraget om att berätta om Jesus sträcker sig länger än det vi ser här. Det finns en värld som behöver hjälp, till ande, kropp och själ. Därför vill vi vara en församling som tar Jesus uppmaning och utmaning om här – till jordens yttersta gräns.