Vill du göra en insats för flyktingarna idag?

I Alby finns ett s.k. transitboende. Där bor människor upp till två nätter och de som bor där har valt att inte söka asyl i Sverige och ska vidare. Insatsen där handlar om att hjälpa till med mat, förnödenheter, gemenskap, städning m.m. Där finns stora behov av volontärhjälp idag och boendet kan stängas om inte mer volontärhjälp tillkommer. Kontaka Linda Touma 070-491 20 11 för mer information och eventuellt gemensamt besök på boendet.