Video – psykisk ohälsa

Välkomna att ta del av andra konferensdagen om psykisk ohälsa (Tillfällena är fristående från varandra – så du kan ta del av innehållet från denna dagen även om du missade första tillfället)

Denna gång har vi besök av Josefin Lennartsson (pionjärpastor, föreläsare, författare och verksamhetsutvecklare på Bilda) och Christine Viklund (verksamhetsansvarig på Pingst Omsorg). Josefin talar utifrån egna och andras erfarenheter av psykisk ohälsa, såsom utbrändhet, PTSD, etc. Christine talar också utifrån sina och andras erfarenheter av bl.a. anorexi och själens processer. Båda två vill förmedla hopp utifrån sin kristna tro, men också ge oss som lyssnar praktiska redskap i vardagen.

Här hittar du inspelningarna från den andra dagen om psykisk ohälsa.