Vi tror…

…att Bibeln är Guds ord. Bibeln visar hur vi ska leva, men den ger också varje läsare inspiration, glädje och mod för varje dag.

…att Gud är en Gud, och den som skapat allt liv, på jorden och i universum. Gud uppenbaras i Fadern, Sonen och den helige Ande.

…att Guds son, Jesus Kristus, kom till jorden, född till människa, för att visa vem Gud är och genom sin död på korset försona oss med Gud.

…att varje människa har möjlighet att möta Jesus Kristus och få sina synder förlåtna. Den som kommit till tro fattar ett personligt beslut att låta döpa sig.

…att den helige Ande är det dagliga stödet för den kristne. Anden ger gåvor och utrustning till hjälp för den som ska tjäna Gud.

…att Guds församling består av människor som blivit förlåtna sina synder och låtit döpa sig. Församlingens uppgift är att predika evangeliet över hela världen.