Bibelläsningsplan ht 2020

Här kan du ladda ner bibelläsningsplanen

Jesuscentrerad

7/9                 Ef 1:3-17

8/9                 Fil 2:1-9

9/9                 Kol 1:13-20

10/9               Hebr 1

11/9               Joh 1:1-3

12/9               Joh 1:14-18

13/9               Upp 5:6-14

Bibelgrundad

14/9               2 Tim 3:14-17

15/9               Ps 1

16/9               Mark 4:1-20

17/9               Ps 19:8-15

18/9               Rom 10:12-17

19/9               Ps 119:89-96

20/9               Jos 1:7-9

Lovsjungande

21/9               Upp 5:11-13   

22/9               Ps 100

23/9               Ps 40:1-4

24/9               Joh 4:23-24

25/9               Ps 86:8-13

26/9               1 Krön 16:23-27

27/9               Ps 95:1-7

Missionerande

28/9               Mark 16:14-20

29/9               Jes 49:5-6

30/9               1 Kor 9:19-23

1/10               2 kor 5:11-21

2/10               Matt 9:35-10:1                     

3/10               Apg 15:13-18

4/10               Luk 10:1-12

Diakonal

5/10               Jes 58:6-12

6/10               Job 29:11-17

7/10               Matt 5:11-16

8/10               Rom 12:9-21

9/10               Luk 10:25-37

10/10             Jak 2:1-17

11/10             Matt 25:31-46

Karismatisk

12/10             Jes 44:1-3

13/10             Jes 61:1-3

14/10             1 Kor 12:1-11

15/10             Apg 1:6-9

16/10             Joh 16:7-15

17/10             1 Kor 14:1-5

18/10             1 Kor 14:20-26

Generationsöverskridande

19/10             5 Mos 6:4-9

20/10             Ps 78:1-8

21/10             Mal 4:4-6

22/10             2 Tim 1:1-5

23/10             2 Kung 2:1-15

24/10             2 Kung 6:1-7

25/10             Ef 3:14-20

Bedjande

26/10             1 Tim 2:1-7

27/10             Apg 4:23-31

28/10             Luk 11:1-13

29/10             2 Krön 7:13-14

30/10             1 Sam 1:9-20

31/10             Jak 5:13-18

1/11               Ef 6:10-20

Evighetsperspektiv

2/11               1 Kor 15:19-28

3/11               2 Kor 5:1-10

4/11               Rom 8:18-27

5/11               Joh 14:1-6

6/11               2 Petr 3:1-13

7/11               Upp 21:1-8

8/11               Upp 22:1-5

Mångfaldig

9/11               Jes 56:6-8

10/11             Matt 28:16-20

11/11             Gal 3:26-28

12/11             Apg 10:27-35

13/11             Ef 2:11-22

14/11            Joel 2:28-32

15/11             Upp 7:9-10

En församling – många platser

16/11             Ps 133

17/11             Apg 2:41.47

18/11             1 Kor 3:1-9

19/11             1 Kor 12:14-21

20/11             Joh 17:14-23

21/11             Ef 4:1-6

22/11             Fil 1:27-2:2