”The man who mends women”

På söndag eftermiddag kommer vi att visa dokumentärfilmen om Dr. Dennis Mukwege och arbete på Panzisjukhuset i dr. Kongo.
I Demokratiska republiken Kongo rasar interna konflikter och kampen om landets rikliga naturtillgångar drabbar befolkningen hårt.
PMU är kanske mest känt för sitt arbete på Panzisjukhuset med den världskände chefsläkaren Denis Mukwege i spetsen. Tillsammans med sina kollegor vårdar han kvinnor och barn som utsatts för
sexuellt våld.

Du kan läsa mer om arbetet i Kongo på PMUs hemsida genom att klicka här och läsa

Välkommen på söndag 13 nov kl. 17:00