Stå upp för livet!

I FN:s deklaration för mänskliga rättigheter står att ”Envar har rätt till liv…”. Alla har rätt till liv – det är säkert något som de flesta håller med om. Men frågan är: När börjar livet? Från vilken stund gäller denna självklara rättighet? Från det att ett barn föds? Men barnet är ju levande innan det kommer ut – varenda mamma har känt sparkarna. Den kristna definitionen har genom historien varit att livet börjar vid befruktningen. Även fostret är en människa som har liv och rätt att behålla det livet. Livet är heligt. Gud själv finns aktivt med under fostrets utvecklingsperiod. I Bibeln står ”Du sammanvävde mig i moderlivet” (Psaltaren 139:13).

Rätten till fri abort betraktas som självklar idag. Är det ens tillåtet att diskutera och problematisera? Kvinnan har ju rätt till sina egen kropp, sägs det. Men redan 1989 lämnade en statlig utredning sitt  slutbetänkande med den tydliga titeln ”Den gravida kvinnan och fostret – två individer” (SOU 1989:51). Och är det tillåtet att fundera över och diskutera vad är det som gör att fostret, enligt vår lagstiftning, från i princip en dag till en annan går från att vara skyddslöst till det mest skyddsvärda vi kan tänka oss?

Idag finns möjligheten att genom fosterdiagnostik upptäcka att fostret t ex har Downs Syndrom. I Danmark aborteras 98% av sådana foster. De har inte rätt till liv.

Enligt Bibeln har varje människa ett unikt värde, eftersom vi är skapade till Guds avbilder. Det gäller alla, oavsett kön, hudfärg, funktionsnedsättning etc. Var och en har rätt till liv – från befruktningen! Den tredje advent firas Livets söndag i många sammanhang. Livet är både något att fira och stå upp för!