Söndag XL 19 november

Välkommen på Söndag XL på söndag!

På söndag har vi det vi kallar Söndag XL – en lite större söndag där vi firar gudstjänst, äter tillsammans och fortsätter med ett seminarie.
Temat för söndagen är ”nyandlighet”. Hur ska vi tänka runt det som blir mer och mer vanligt i vårt samhälle med tex yoga och mindfullness? Behöver vi tänka alls?

Vi får besök av Lars Johansson från Örebro. Lars är lärare i religionshistoria vid Örebro Teologiska Högskola och har studerat den alternativa andligheten sedan slutet av 1970-talet både i Sverige och i Indien. Lars kommer att predika i gudstjänsten och sedan hålla ett seminarie fördjupande om yoga.

Han kommer att predika i gudstjänsten med rubriken ”varför just Jesus? Är den kristna tron unik?”

Efter vi har ätit tillsammans har i en till samling där Lars kommer att undervisa om ”Yoga och Jesus? Om måbra-metoder och kristen tro”.

Så välkommen på en spännande söndag!