Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike

Gudstjänst 2021-05-30

Hans Erik Bylund predikar utifrån Apg 14:22 ”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike”.

Under 8 söndagar har vi ägnat vi oss åt ”Guds rike”.
Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här