Varför ska jag be och hur?

Gudstjänst 2020-09-27

Denna söndag fortsätter Mikael Ahlstedt serien gudstjänster som vi kallar för ”Alphagudstjänster”. Rubriken för dagens predikan är ”Varför ska jag be och hur?”

Vi får förmånen att under några veckor lyssna till olika människor som predikar om den kristna trons grunder.
Vi kommer även att möta flera människor som delar med sig av sina egna erfarenheter från sina liv och sin vandring med Jesus.