Vägen till korset

Gudstjänst 2020-04-05

I Hans Erik Bylunds predikan denna söndag får vi följa Jesus på hans väg till döden på korset.
Vad var det som drev Jesus? Och var korset verkligen nödvändigt?