Tjänandets glädje – glädjen i att tjäna?

Gudstjänst 2021-01-31

På söndag fortsätter vi på temat ”Filipperbrevet – glädje trots allt.

Vi ställer oss ofta frågan: ”vad tjänar jag på detta?”  Men så säger bibeln att vi inte ska tjäna oss själva, utan andra. Varför då?
Johan Brännberg predikar med rubriken ”Tjänandets glädje”.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här