Sök först hans rike och hans rättfärdighet

Gudstjänst 2021-04-25

Oskar Lindén predikar utifrån Matt 6:33 ”Sök först hans rike och hans rättfärdighet”.

Under 8 söndagar ägnar vi oss åt ”Guds rike”.
Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här