Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket

Gudstjänst 2021-04-11

Anethe Carlsson predikar utifrån Matt 5:2 ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket”.

Under 8 söndagar ägnar vi oss åt ”Guds rike”.
Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här