Så älskar Gud den utslagne

Gudstjänst 2022-05-01 kl 11.00

Denna söndag gästas vi av Lili-Ann Karppinen, regionledare inom LP – ”Lewi Pethrus Stiftelse för filantropisk verksamhet”. Lili-Ann predikar om ”Så älskar Gud den utslagne”.
För mer information om LP och deras arbete se: http://www.lp-verksamheten.se/om-oss/

Bibelläsningsplanen Så älskar Gud världen hittas genom att klicka här