Påskgudstjänst – Människor vid korset – Maria Magdalena

Påskgudstjänst 2022-04-17 kl 11.00

Under fyra söndagar har vi tittat på fyra människor i närheten av Jesu kors. På påsksöndagen, uppståndelsedagen, avslutar vi serien med en predikan av Andrea Lara om ”Maria Magdalena”.

Bibelläsningsplanen Människor vid korset hittas genom att klicka här