Öken

Miguel Lara Grenehed predikar med rubriken ”öken”. Många händelser (viktiga sådana) i bibeln utspelar sig i öknen. En geografisk plats som vi kanske har svårt att relatera till när vi lever i Sverige. Däremot kan vi uppleva ökentider eller ökenperioder i våra liv. Där vi inte riktigt ser det vi vill se. Där det känns tungt och torrt. Vad gör vi med det?