Nyårsgudstjänst 2021

Gudstjänst 2021-01-01.

Vi börjar 2021 med bön. Gudstjänsten inleder vår böneperiod.
Predikan av Lasse Lönnqvist med rubriken ”Tid att söka Gud”, Jonathan Lund leder lovsång.