Nyandlighet – Varför just Jesus? Är den kristna tron unik?

Gudstjänst 2017-11-19

Söndag XL – en söndag där vi firar gudstjänst, äter tillsammans och fortsätter med ett seminarie.
Temat för söndagen är ”nyandlighet”:
Hur ska vi tänka runt det som blir mer och mer vanligt i vårt samhälle med t.ex. yoga och mindfullness? Behöver vi tänka alls?

Vi får besök av Lars Johansson som är lärare i religionshistoria vid Örebro Teologiska Högskola och har studerat den alternativa andligheten sedan slutet av 1970-talet, både i Sverige och i Indien.

Han kommer att predika i gudstjänsten med rubriken ”varför just Jesus? Är den kristna tron unik?”