Nästa generation nu!

Gudstjänst 2020-04-19

Sofia Myrén, församlingens ungdomspastor, predikar med rubriken ”Mer Jesus till det unga folket”. – Om att nå och förstå nästa generation, deras utmaningar och den kamp det faktiskt är att vara ung i vårt samhälle idag. Hur förmedlar vi Jesus till dom och vad behövs för att tron ska överleva klivet in i vuxenlivet. Hon talar om att ha högt i tak, att alla frågor är välkomna och att kyrkan kan få vara platsen där vi vinner våra strider…

Under 6 veckor framöver kommer vi att ha en serie om #merjesustillfolket & #merbönförfolket:

Jesus är alltid relevant! Vi tror att i den här tiden behövs Jesus lika mycket som tidigare, om inte ännu mer. Därför behöver vi mer Jesus till alla! Vi behöver be att fler får möta honom

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här