Mitt rike hör inte till den här världen

Gudstjänst 2021-04-18

Hans Erik predikar utifrån Joh 18:36 ”Mitt rike hör inte till den här världen”.

Under 8 söndagar ägnar vi oss åt ”Guds rike”.
Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här