Mer bön för vem och vad

Gudstjänst 2020-05-24

Nu går vi i mål med vårt tema om mer Jesus och mer bön. Johan Brännberg predikar med rubriken ”mer bön för vem och vad?” Kan man be rätt och kan man be fel? Får man alltid det man ber om?

Under 6 veckor har vi haft en serie om #merjesustillfolket & #merbönförfolket:

Jesus är alltid relevant! Vi tror att i den här tiden behövs Jesus lika mycket som tidigare, om inte ännu mer. Därför behöver vi mer Jesus till alla! Vi behöver be att fler får möta honom

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här