Men om det är med Guds Ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er

Gudstjänst 2021-05-02

Hans Erik Bylund predikar utifrån Matt 11:20​ ”Men om det är med Guds Ande jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er”.

Under 8 söndagar ägnar vi oss åt ”Guds rike”.
Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här