Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden

Gudstjänst 2021-05-09

Jonathan Lund predikar utifrån Mark 4:26​ ”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden”.

Under 8 söndagar ägnar vi oss åt ”Guds rike”.
Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här