Med blicken fäst vid Jesus – Petrus förnyade kallelse

Gudstjänst 2016-11-20

Vi har den här hösten temat ”med blicken fäst på Jesus”.
Vi vill se hur Jesus agerade i olika situationer, vad han sa och när han sa det, vilka människor han mötte och vad som hände där och då och efteråt i deras liv.

Esther Flores Sedman, som sitter med i församlingsledningen, predikar från Johannes kapitel 21 – om när Jesus möter Petrus och ”Petrus förnyade kallelse”.