Med blicken fäst vid Jesus – Jesus på korset

Gudstjänst 2016-11-06

Vi har den här hösten temat ”med blicken fäst på Jesus”.
Vi vill se hur Jesus agerade i olika situation, vad han sa och när han sa det, vilka människor han mötte och vad som hände där och då och efteråt i deras liv.

Hans Erik Bylund, som är församlingens pastor och föreståndare, predikar med rubriken ”Jesus på korset”.