Med blicken fäst vid Jesus – Jesus helar en blind man

Gudstjänst 2016-10-30

Vi har den här hösten temat ”med blicken fäst på Jesus”.
Vi vill se hur Jesus agerade i olika situation, vad han sa och när han sa det, vilka människor han mötte och vad som hände där och då och efteråt i deras liv.

Johan Brännberg, som är församlingens assisterande pastor, predikar med rubriken ”Jesus helar en blind man”.