Med blicken fäst vid Jesus – Jesus frestas

Dela detta via

Gudstjänst 2016-09-04
Under hösten så vill vi se på Jesus, läsa bibeln och se hur han var, vad han gjorde och hur han gjorde det.

Jesus frestas:
Jesus är vårt främsta exempel på hur vi borde leva.
Hur gjorde han när det verkligen tryckte på? Vad gjorde han när livet pressade honom?