Mångfaldig församling

Gudstjänst 2020-11-08

Under hösten kommer vi att tala om vår identitet på temat ”Vad för slags församling är Botkyrka Pingst?” Hans Erik Bylund fortsätter serien med att tala om en församling med rubriken ”en mångfaldig församling”

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här, PDF