Lär dem…

Dela detta via

Gudstjänst 2017-08-27

Denna söndag har det vi kallar höstupptakt – ett avstamp efter sommaren in i en ny termin.
Hans Erik Bylund predikar och introducerar höstens tema: ”Lär dem…”

När Jesus sänder ut sina lärjungar så är det sista han säger till dem att:
”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.”

Vi ska under hösten kolla på en del av vad Jesus sa om livet.
Vilka bud gav han? Vad betyder de för oss? Vad gör vi med dem – och vad gör de med oss?

 

Bibelläsningsplanen hittar du nedan:

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”