Lär dem… – Sexualitet och äktenskap

Gudstjänst 2017-10-08

Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…”

Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar!
Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han befallt.

Hans Erik Bylund predikar utifrån rubriken ”sexualitet och äktenskap”.
Jesus har något att säga om oss och om hur vi lever. Inte där han vill styra och härska som en envåldshärskare utan mer att det finns en annan, större plan för våra liv som Gud själv tänkt ut.

 

Bibelläsningsplanen hittar du här: Lär dem…

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”