Lär dem… – Sann fromhet

Gudstjänst 2017-10-29

Under hösten har vi rört oss genom bergspredikan (Matteus-evangeliet kapitel 5-7.) Där hittar vi en koncentrat av Jesu undervisning, av hans bud som bibeln uttrycker det.

Denna söndag predikar Johan Brännberg med rubriken ”sann fromhet”.
Vad tänker du när du tänker på fromhet? Kanske har du aldrig hört ordet, eller iallafall för få gånger för att det ska betyda något. Eller så får du massa bilder och tankar om något ouppnåeligt och en bild som knappt Jesus själv kan leva upp till. Men tänk om fromhet handlar om något annat…

 

Bibelläsningsplanen hittar du här: Lär dem…

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”