Lär dem… – Salt och ljus

Gudstjänst 2017-09-17

Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…”

Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar!
Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han befallt.

Denna söndag predikar Esther F. Sedman om salt och ljus
Jesus kallar sina lärjungar för jordens salt och världens ljus – Varför gör han det? Vad menar Jesus med detta?

 

Bibelläsningsplanen hittar du här: Lär dem…

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”