Lär dem… – Saliga de… Del 2

Gudstjänst 2017-09-10

Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…”

Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar!
Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han befallt.

Johan Brännberg, assisterande pastor i församlingen, predikar utifrån hösten tema ”lär dem…” om det Jesus säger att vi ska lära människor om Jesus bud. Vad är det? Vad säger han? Vad betyder bud – är det saker man måste lyckas med?

Denna söndag handlar predikan om ”Saliga de…
Att vara salig är kanske inte ett ord vi använder så ofta. Men det betyder ungefär glad eller lycklig. Eller t.om. välsignad av Gud. Det vill väl alla vara? Men när Jesus talar om det så talar han om det på ett annat sätt…. Det ska vi prata om på söndag!

 

Bibelläsningsplanen hittar du här: Lär dem…

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”