Lär dem… – Saliga de… Del 1

Dela detta via

Gudstjänst 2017-09-03

Vi är igång med vår serie för hösten gudstjänster som vi kallar ”lär dem…”

Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar!
Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han befallt.

Vad är det för bud? Vad menar Jesus med detta?
Mycket av det Jesus undervisar om genom nya testamentet verkar finnas med i det tal som kallas bergspredikan (Matt 5-7), där ska vi röra oss under hösten…

Den här söndagen predikar Hans Erik, vår pastor och föreståndare, med rubriken: ”lär dem – saliga de…”

 

Bibelläsningsplanen hittar du här: Lär dem…

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”