Lär dem… – Övervinn det onda – älska din fiende

Gudstjänst 2017-10-22

Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…”

Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar!
Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han befallt.

Jesus lösning på olika problem går ofta emot vårt sätt att tänka och förhålla oss till det hela. Denna söndag predikar vår ungdomsledare Sofia Myrén om ”Övervinn det onda – älska din fiende.”
Jesus menar på att vi ska älska dem som hatar oss, be för dem som vill oss ont – menar han verkligen det?

 

Bibelläsningsplanen hittar du här: Lär dem…

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”