Lär dem… – Gud och pengar

Gudstjänst 2017-11-05

Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…”

Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar!
Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han befallt.

Hans Erik Bylund predikar med rubriken ”Gud och pengar”.
Bryr sig Gud om det? Vad jag väljer att lägga mina pengar på?

Bibelläsningsplanen hittar du här: Lär dem…

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”