Lär dem… – Ett liv utan oro

Gudstjänst 2017-11-12

Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar!
Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han befallt.

I vissa lägen i livet känner vi oss oroliga och bekymrade. Där, oavsett omständighet och situation, vill Gud finnas där med sin tröst. Vilken grej! Att Gud själv, skaparen av himmel och jord vill vara nära oss. Alltid och överallt. Hans Erik Bylund, pastor och föreståndare, predikar utifrån vårt tema för hösten ”lär dem” med rubriken ”ett liv utan oro”.
Är det ens möjligt eller mer bara något vi ska sträva mot men samtidigt vet att vi aldrig kommer att uppnå? Välkommen att lyssna på denna söndags predikan så kanske du får ett svar på detta…

Bibelläsningsplanen hittar du här: Lär dem…

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”