Lär dem… – Att tala sanning

Gudstjänst 2017-10-15

Vi är igång med vår serie för höstens gudstjänster som vi kallar ”lär dem…”

Jesus säger till sina lärjungar att vi ska göra alla folk till lärjungar!
Jesus fortsätter med att säga att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lära dem att hålla allt som han befallt.

Vi lever i en tid då sanning blir mer och mer individuellt och relativt.
Det som är sant för dig, behöver inte vara sant för mig. Ett ja behöver nödvändigtvis inte betyda ja utan kan betyda väldigt många olika saker.
Här kommer Jesus med en del, för vår tids sätt att se på sanning, orimliga påståenden… Han talar om Sanningen.

Johan Brännberg, en av församlingens pastorer, predikar utifrån rubriken ”Att tala sanning”.

Bibelläsningsplanen hittar du här: Lär dem…

BIBELLÄSNINGSPLAN ”LÄR DEM…”