Lär dem… – Att inte döma…

Gudstjänst 2017-11-26

Denna söndag går vi i mål med höstens tema ”lär dem…” där vi har tittat på Jesus uppmaning om att: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.” Vilka är Jesus bud? Vad säger buden om och till oss? Hur ska vi förhålla oss till det hela? Många av buden hittar vi i bergspredikan som vi rört oss genom under hösten.

Nicole el Murr predikar med rubriken ”att inte döma…”

Vad betyder det? Är det samma sak som att aldrig tänka en tanke eller ha en åsikt om en annan människa? Vad menar Jesus när han säger att vi inte ska döma?
Det och mycket annat kommer Nicole att ge svar på.