Kristuslikhet genom Anden

Gudstjänst 2020-03-29

Sofia Myrén predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Kristuslikhet genom Anden”.
Guds kärlek, som uppenbaras genom att Gud sänder sin son till världen för att dö för våra synder. Vi kan förbli i den kärleken och den i oss. Hur? Jo genom Anden. Vi blir räddade genom tron på den kärleken och att den kärleken når sin fullhet i oss när den får konsekvenser i våra liv. Vi behöver inte prestera för att få del av den kärleken utan vi älskar därför att Gud först älskade oss. Men att den kärleken behöver få konsekvenser i våra liv.

Vi har under våren talat ”Om Gud” där vi försökt måla bilden av vem Gud är. Gud fadern, Gud Sonen och under mars månad kommer vi att tala om den helige Ande och som kommer att avslutar temat ”Om Gud”.

Vi vill prata extra om vem Han är. Vi vill försöka beskriva Honom – hur Han är – Hans egenskaper. För det är när vi förstår vem Gud är som vi förstår hur Gud är. När vi förstår hur Gud är förstår vi också vad Han gör – och vad Han vill göra.

För när vi förstår vem Gud är så gör det något med oss. När vi får uppleva Honom så förändras något i oss.

Så vill vi under inledningen på 2020 prata om vem Gud är – och vad det gör med oss. Så välkommen att vara med och upptäcka mer Om Gud.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här