Jesus vår Kung

Gudstjänst 2020-02-23

Hans Erik Bylund predikar på temat ”Om Gud” med rubriken ”Jesus vår Kung”.

Ingen människa har påverkat så många människor, över så lång tid, på så många olika platser, i så många olika kulturer som Jesus Kristus.
Han blir den störste genom att bli tvärtom, den minste. Det går ju inte ihop, men det är så Jesus gör. Vid ett tillfälle så tvättar Jesus sina lärjungars fötter – det var jobbet för slaven som var lägst i rang.
Sen säger Jesus:
Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Jag säger er sanningen: Tjänaren är inte större än sin herre…

Jesus vänder upp och ned på all hierarki, status och position. Så säger Han att störst är inte den som är störst, utan den som lyfter den minsta. Vem kan du lyfta den här veckan? 

Vi vill börja det nya året med att under några veckor prata ”om Gud”. Det gör vi året runt, men vi vill prata extra om vem Han är. Vi vill försöka beskriva Honom – hur Han är – Hans egenskaper.

För det är när vi förstår vem Gud är som vi förstår hur Gud är. När vi förstår hur Gud är förstår vi också vad Han gör – och vad Han vill göra.

För när vi förstår vem Gud är så gör det något med oss. När vi får uppleva Honom så förändras något i oss.

Så vill vi under inledningen på 2020 prata om vem Gud är – och vad det gör med oss. Så välkommen att vara med och upptäcka mer Om Gud.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här