Jesus förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor

Gudstjänst 2021-05-16

Hans Erik Bylund predikar utifrån Rom 14:17​ ” ”Ty Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande”.

Under 8 söndagar ägnar vi oss åt ”Guds rike”.
Vad är ”Guds rike”? Vad är inte ”Guds rike”? Vi utgår från 8 bibelställen som på olika sätt talar om ”Guds rike”.

Bibelläsningsplanen hittas genom att klicka här