Jesus är vägen

Gudstjänst 2021-08-15

Under tre söndagar handlar våra gudstjänster om orden Jesus säger i Johannes 14:6 ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”.

Denna söndag predikar Hans Erik Bylund om hur Jesus är vägen till Gud.